ระบุวันเข้าพักโรงแรม (เช็คอิน-เช็คเอาท์ต้องอยู่ในช่วงวันออกเดินทางและวันเดินทางกลับ)

Tokyo

โตเกียว

เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรือง

โตเกียวประกอบด้วยส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคคันโต หมู่เกาะอิซุ และหมู่เกาะโอกาซาวาร่า โตเกียวเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น และเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า 13 ล้านคนอาศัยอยู่ ทำให้เป็นเมืองหนึ่งที่มีประชากรมากที่สุดในโลก เมื่อโชกุนโทคุงาวะ อิเอะยะซึได้จัดตั้งรัฐบาลในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 พื้นที่บริเวณนี้ก็ได้เริ่มต้นพัฒนา ที่อยู่อาศัยกระจายตัวออกไปรอบๆ ปราสาทเอโดะ ส่วนใหญ่ของเมืองถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวคันโตครั้งใหญ่ในปี 1923 และจากนั้นก็ถูกระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่สองอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม โตเกียวก็สามารถประสบความสำเร็จในการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจนน่าทึ่งในทั้งสองครั้ง

โตเกียวไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังได้ปรากฏตัวออกมาในฐานะของศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของโลก โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียวจำนวนมากมายที่ไม่ควรพลาด พื้นที่ในเมืองขนาดใหญ่รวมถึงกินซ่า เป็นย่านที่มีร้านค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกตั้งเรียงรายอยู่สองข้างทาง ชินจูกุที่ไม่เคยหลับไหลได้กลายเป็น “เมืองใหม่ใจกลางโตเกียว” อาซากุสะสถานที่ที่ชวนให้ระลึกถึงเอโดะโบราณ (ชื่อเดิมของโตเกียว) และชิบูย่าย่านที่เริ่มต้นเทรนด์ให้กับคนหนุ่มสาว พื้นที่ที่มีเอกลักษณ์อื่นๆ ได้แก่ อากิฮะบาระ เมืองคอมพิวเตอร์ เป็นพื้นที่ค้าปลีกที่หนาแน่นไปด้วยร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมายที่แข่งขันกัน ดึงดูดผู้ซื้อจำนวนมากทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ และที่ทซึคิจิตลาดขายส่งอาหารแบบเปิดโล่ง ที่จัดหาอาหารให้กับร้านค้าและผู้บริโภคทุกๆ แห่งในประเทศญี่ปุ่น

CR: JNTO