ประวัติความเป็นมาของบริการเอื้องหลวง

บริการเอื้องหลวงเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1969 ด้วยแนวคิดเริ่มต้นที่จะสนับสนุนการขายบัตรโดยสารเครื่องบิน  และให้บริการลูกค้าของสายการบินไทยอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งบริการบนเครื่องและภาคพื้น ผ่านการขายบริการเสริมต่างๆ อาทิ โรงแรม รถรับ-ส่ง 
กว่า 50 ปีที่บริการเอื้องหลวงดำเนินงานมา เราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่ออำนวยความสะดวกและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าในทุกจุดหมายปลายทางที่การบินไทยบิน