.

ติดต่อเรา

แผนกลูกค้าสัมพันธ์

หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับการจอง หรือ ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ

อีเมล : roh.customerservices@thaiairways.com

ร้องเรียนบริการ
• การร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโรงแรม หรือบริการอื่นๆ  กรุณาร้องเรียนระหว่างการพักอาศัยหรือการใช้บริการ หรืออย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อป้องกันความล่าช้า อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่พอใจบริการ สามารถแจ้งเราโดยการอีเมลมาที่ roh.complaint@thaiairways.com ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันใช้บริการ พร้อมส่งรายละเอียดและเอกสารประกอบต่างๆ ดังนี้
                    o   ชื่อผู้โดยสาร
                    o   รหัสการจอง
                    o   วันเดินทาง
                    o   ชื่อโรงแรมหรือบริการที่ใช้พร้อมเหตุผลของการร้องเรียน

• การร้องเรียนบริการที่ได้รับหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ใช้บริการจะไม่ได้รับการตรวจสอบ